[ad_1]

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108108762490773.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108105887321338.jpg ایکانا

جلسه کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی فرهنگ و رهنمودهای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202108108573552445.jpg ایکانا

جلسه کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی فرهنگ و رهنمودهای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202108105922351324.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108109089256973.jpg ایکانا

جلسه کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی فرهنگ و رهنمودهای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202108109222110058.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108101906162789.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102944391948.jpg ایکانا

جلسه کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی فرهنگ و رهنمودهای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202108101852377824.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108102911784248.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103136311552.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103776913104.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108106129026892.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108106206167393.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108106934171182.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108103047245949.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108109711327049.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108108049132717.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108100211257125.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108100122191522.jpg ایکانا

جلسه کمیته اجتماعی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202108101747276579.jpg ایکانا

[ad_2]

By dyJJ19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *