ماه: ژوئن 2021

اعضای کمیته بهداشت مجلس از پروژه تلفیق واکسن تاج بازدید کردند :: خبرگزاری خانه ملت

اعضای کمیته بهداشت مجلس از طرح تلفیق واکسن بازدید می کنند https://cdn.icana.ir/d/019/202106103217441606.jpg https://cdn.icana.ir/d/019/202106103217441606.jpg حمیدرضا رال ایکانا https://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico اعضای کمیته بهداشت…

دیدار اعضای فراکسیون شهید دیالمی مجلس با دکتر کالیباف :: خبرگزاری کین ملت

دیدار اعضای فراکسیون مجلس شهید دیالمه با دکتر کلیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202106103325890025.jpg https://cdn.icana.ir/d/019/202106103325890025.jpg مجید حسینی ایکانا https://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico دیدار اعضای فراکسیون مجلس شهید…

اعضای کمیته اجتماعی مجلس از مرکز بازداشت معتادان متجاهر بازدید می کنند :: آژانس خانه ملت

اعضای کمیسیون اجتماعی از مرکز نگهداری مواد مخدر بازدید می کنند https://cdn.icana.ir/d/019/202106102043496663.jpg https://cdn.icana.ir/d/019/202106102043496663.jpg حمیدرضا رال ایکانا https://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico اعضای کمیسیون اجتماعی…