نویسنده: dyJJ19

جلسه برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی :: نمایندگی خانه ملت

جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202106101983323602.jpg https://cdn.icana.ir/d/019/202106101983323602.jpg محمد نوروزیفورد ایکانا https://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico جلسه کمیسیون برنامه ،…